Økonomi

Reglene er slik at et prosjekt årlig kan gi 5 mill.kr. i skattefritt tilskudd, noe som tilsvarer 6,4 mill.kr. etter skatt på 22%. Over 3 år balanserer dette således kostnader på 19,20 mill. kr. Benyttes godkjente forsknings-institusjoner, kan tilskuddet øke utover 5 mill.kr. årlig.

Skattefunn forutsetter at bedriften har reelle kostnader utover det man får tilbake. For en god skattefunnsøknad og justert for skatteeffekter, får en bedrift likevel tilbake en stor andel av prosjektets merkostnader:

  • 25,6% av faktura/eksterne kostnader
  • inntil 47% av lønnskostnader
  • 20-50% av visse anleggskostnader

slik at alle store/mellomstore bedrifter bør se potensialet i dette.

Best Management arbeider både med økonomi, teknologi og ledelse, og kan vise hvordan tilskuddet med gjeldende regelverk kan gjøres ennå bedre.

Utbetaling av tilskudd

Skattefunn er et økonomisk tilskudd som utbetales kontant i forbindelse med skatteoppgjøret oktober året etter. Dette blir naturligvis fratrukket skyldig skatt. Også bedrifter med underskudd vil dermed få tilskuddet.

Suksessfaktorer

For å lykkes godt, kreves et prosjekt med en viss størrelse som inneholder utvikling og forbedring utover bransjens nivå. Det er et must, nær sagt uten unntak, at ledelse er engasjert for å sikre god medvirkning hos nøkkelpersonell.

Engasjementet er viktig også for at medarbeidere skal føle en viss stolthet ved at prosjektet støttes av Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Dette igjen sikrer at bedriftens kompetanse sammen med Best Managements kompetanse, kan gi et optimalt resultat. Vi har jobbet i en årrekke med effektiviserings-prosesser i store/mellomstore virksomheter, har denne erfaringen har gjort at vi kan bistå med viktig drahjelp og verdifulle innspill i gjennomføringen av et skattefunn-prosjekt. Hos en rekke bedrifter skriver vi ikke bare søknaden, men er med på å utarbeide og forbedre planer, og sikre gjenomføringen.

Noen tips

Tilskuddet kan komme bedriften allerede februar neste år, ved å justere forhåndsskatten. Ved investeringer i utstyr til prosjektet, er det viktig å vurdere avskrivningstakten. Timeføringen i prosjektet kan forenkles med enkle grep, slik at bedriften ikke opplever dette som ekstra byrde. En endring i 2018 krever at over halve egenkapitalen må være i behold, noe som kan kreve tilpasninger i enkelte selskaper.