Økonomi

Reglene er fra 2020 slik at et prosjekt årlig kan gi 4,5 mill.kr. i skattefritt tilskudd, noe som tilsvarer 5,75 mill.kr. etter skatt på 22% (4,5/78%). Over 3 år balanserer dette således kostnader på 17,25 mill. kr.

Skattefunn forutsetter at bedriften har reelle kostnader utover normalt drift. For en god skattefunnsøknad og justert for skatteeffekter, får en bedrift likevel tilbake en stor andel av prosjektets merkostnader:

  • 24,3% av faktura/eksterne kostnader
  • typisk 30-40%  av lønnskostnader
  • 20-30% av visse aktiverte kostnader

slik at alle bedrifter bør se potensialet i dette.

Best Management arbeider både med økonomi, teknologi og ledelse, og kan ofte vise hvordan tilskuddet innenfor gjeldende regelverk kan gjøres ennå bedre.

 

Utbetaling av tilskudd

Skattefunn er et økonomisk tilskudd som i praksis utbetales kontant i forbindelse med skatteoppgjøret oktober året etter, etter at eventuell skyldig skatt er trukket fra. Bedrifter med underskudd vil således også få tilskuddet.

 

Suksessfaktorer

For å lykkes godt, kreves et prosjekt med en viss størrelse som inneholder utvikling og forbedring utover bransjens nivå. Det er et must, nær sagt uten unntak, at ledelse er engasjert for å sikre god medvirkning hos nøkkelpersonell.

Engasjementet er viktig også for at medarbeidere skal føle en viss stolthet ved at prosjektet støttes av Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Dette igjen sikrer at bedriftens kompetanse sammen med Best Managements kompetanse, kan gi et optimalt resultat. Vi har jobbet i en årrekke med effektiviserings-prosesser i store/mellomstore virksomheter, har denne erfaringen har gjort at vi kan bistå med viktig drahjelp og verdifulle innspill i gjennomføringen av et skattefunn-prosjekt. Hos en rekke bedrifter skriver vi ikke bare søknaden, men er med på å utarbeide og forbedre planer, og sikre gjenomføringen.

 

Noen tips

Gjennom over 12 års arbeid med skattefunn, har vi gjort en del erfaringer. Noen tips å ta med er

  • Tilskuddet kan komme bedriften allerede februar neste år, ved å justere forhåndsskatten. Ved investeringer i utstyr til prosjektet, er det viktig å vurdere avskrivningstakten
  • Timeføringen i prosjektet kan forenkles med enkle grep, slik at bedriften ikke opplever dette som ekstra byrde. Best Management har oppfølgingsverktøy som forenkler den regelmessige rapporteringen.
  • En endring i 2018 krever at halve egenkapitalen må være i behold i bedriften, og det kan da være nødvendig å ta noen grep. Vi kan vise til hvordan dette er gjort andre steder.